De veenkoloniën: waar het verleden diep geworteld is en de toekomst ontluikt in vruchtbare bodem.

Voor Agenda voor de Veenkoloniën hebben we een XtraMOOIe opdracht opgeleverd! Vier prachtige video’s bieden elk een uniek inzicht in de natuurinclusieve projecten Midwolder Bouwten, Slaperdijken, SPNA en Achterste Diep. Deze video’s laten zien hoe deze projecten een positieve impact hebben op het landschap en de biodiversiteit in de Veenkoloniën. Ze bevatten schitterende natuurbeelden en bevlogen gesprekken met betrokkenen, waarin de rode draad van de video’s bestaat uit verhalen die diepgaand inzicht geven in de uitdagingen, successen en toekomstvisies.

De video’s maken onderdeel uit van het resultatenboek dat Mieters ontwikkelt en Agenda voor de Veenkoloniën zal uitgeven. Het resultatenboek zal een bron van informatie zijn voor belanghebbenden, beleidsmakers en het brede publiek, omdat het niet alleen de prestaties van de projecten documenteert, maar ook de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en organisaties benadrukt.

Project Slaperdijken | Oldambt
In gesprek met Popko Wiersma, onderzoeker bij Stichting Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels.

Project SPNA | Nieuw Beerta
In gesprek met Bram Lommerts, veldonderzoeker bij SPNA (Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw).

Project Achterste Diep | gebied rondom de Hunze
In gesprek met Willem Tjebbe Oostenbrink, deelprojectleider pilot project natuurinclusieve landbouw Achterste Diep bij Prolander.

Project Midwolder Bouwten | Midwolda
In gesprek met Oscar Borsen, beleidsmedewerker Natuur en Landschap bij Stichting Het Groninger Landschap.